Aktuellt

Södertälje kommun öppnar upp anläggningar och lokaler nu även för gymnasieungdomar

2021-02-05

Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

För att kunna bedriva organiserad inomhusträning och hålla inomhusanläggningar öppna är det fortsatt viktigt att följa rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning. Det gäller för alla, inklusive tränare, spelare, andra utövare, barn och deras föräldrar att hjälpas åt att ta ansvar för detta.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 4 februari nya riktlinjer som framför allt innebär att man rekommenderar kommunerna att öppna upp verksamheter, anläggningar och lokaler även för barn födda 2002 och senare.

I Södertälje innebär det att barn födda 2002 och senare undantas från den tidigare stängningen och därmed får idrotts- fritids- och kulturverksamhet bedrivas, på ett smittsäkert sätt, både inomhus och utomhus.

Detta gäller från och med 8 februari 2021 till dess att nya beslut tas:

  • Inomhusanläggningar som idrottshallar och övriga lokaler (ex. Allhuset, Gillberga, Futurum) öppnas upp för organiserad verksamhet av föreningar/ organisationer även för de som är födda 2002 och senare samt kommunala verksamheter. Även yrkesverksamma/ elit är fortsatt undantagna.
  • Privatpersoner tillåts inte boka inomhusanläggningar/ lokaler.
  • Ingen förening tillåts bedriva vuxenverksamhet inomhus.
  • Utomhusanläggningar är fortsatt öppna för alla åldrar.
  • Omklädningsrum hålls fortsatt stängda för alla och får endast användas för toalettbesök och passage där inte alternativ finns.
  • De caféer som finns i anslutning till idrottsanläggningarna hålls stängda.
  • Anläggningarna ska, i största möjliga mån, vara fria från besökande som t. ex föräldrar, anhöriga eller kompisar.
  • Alla anläggningar, såväl inomhus som utomhus, har skyltats upp med information om antal tillåtna besökare (dokument bifogas) som kan vara i lokalen/ anläggningen samtidigt.*
  • Det är verksamhetsutövarens, det vill säga den som organiserar aktiviteten, ansvar att tillse att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.
  • Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Detta gäller alla föreningar oavsett vem som äger lokalen som föreningen använder.

Eventuell överträdelse kan innebära att polismyndigheten beslutar om vite och kommunen om avstängning från möjlighet att boka kommunala anläggningar i fortsättningen.

Pandemilagen – lättläst.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/lattlast---om-covid-19-lagen-pandemi-lagen/ 

*Den nya pandemilagen innebär att varje besökare ska kunna disponera 10 kvm själv av den tillgängliga ytan i lokalen. Kommunen har som anläggningsägare gjort en bedömning av rimligt antal besökare för att kunna hålla fullgott avstånd, vilket i flera fall innebär att varje besökare ska kunna disponera mer än 10 kvm själv. För specialidrottslokaler som t. ex  gymnastik gäller begränsningar utifrån lokalens specifika förutsättningar, kontakta lokalbokningen för mer information.