Aktuellt

Sök föreningsbidrag till sommarlovsaktiviteter

2021-03-31

Även 2021 kan Södertälje kommun erbjuda föreningslivet medel för att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldersgruppen 6-15 år. Aktiviteterna ska erbjuda stimulans och personlig utveckling.

Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Föreningarna ska hantera anmälningarna själva. På kommunens hemsida kommer aktiviteterna marknadsföras men frågor, anmälningar, avbokning och bokning av anläggning skall hanteras av föreningarna själva.

Vi vill att det är aktiviteter under hela sommaren därför ber vi er välja tre olika perioder/veckor i rangordning. Det är större chans att få stöd om ni väljer fler alternativa veckor för genomförandet.

Tidplan

14 april - Sista datum att söka sommarlovsstöd. Om ansökan inte är komplett så kommer vi inte att hantera ansökan.

23 april – Kommunen meddelar vilka föreningar som fått lovpengar. 

6 maj – Sista dagen att skicka in säljande text och slutgiltiga detaljer för publicering på kommunens hemsida.

17 maj – Öppnar kommunens lovsida: www.sodertalje.se/sommarskoj 

24 maj – Under denna vecka betalas pengar ut till de föreningarna som har kommit in med fullständig information. Sker inte detta så betalas inte bidraget ut och aktiviteten marknadsförs inte på kommunens hemsida.

12 september - Redovisning av aktiviteterna ska vara hos kommunen. En påminnelse kommer att skickas ut, inkommer inte redovisningen då så kommer kommunen att kräva tillbaka hela det utbetalade beloppet.

Ansök här

Här söker ni sommarlovsstöd:
https://service.sodertalje.se/sommarlovsstod

Senast den 14 april 2021.