Aktuellt

Tillfällig konst åter i Södertälje centrum

2021-01-08

Nu är det tillfälliga konstverket ”Vem” på plats på Gågatan i Södertälje centrum igen.

Du som varit på stan de senaste veckorna har kanske redan sett det – konstverket ”Vem” på Storgatan mellan Telgehuset och Kringlan. Det är åter på plats i stan, efter att först medverkat i konstprojektet PRESENS från 2017.

Det består av tre stenblock som tidigare låg invid Orionkullens kant. Kanske var de kvarglömda från ett sedan länge glömt bygge i Södertälje? Nu har stenblocken fått en ny roll - med guldspår - i en skulptural installation på Gågatan.

Konstverket är även denna gång en tillfällig installation, skapad av konstnären Karin Tyrefors. Pilotprojekt för tillfällig konst görs inom arbetet för kommunens nya arkitekturstrategi som är under framtagande. Konstprojektet är ett samarbete mellan Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun.

Konst i stadsrummet är ett viktigt inslag för att skapa dynamik och mötesplatser.

- I det här fallet blev det lite extra lyckat då man i gågatans mittparti fått en ny plats att stanna upp vid. Det har blivit som ett extra rum, bestående av triptyken (konstverket i tre delar) och belysningen som omfamnar den, säger Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg och projektledare för arkitekturstrategin.

Konstverket är placerat på Gågatan och kommer att byta plats igen när Gågatan ska renoveras.

Konstprojektetet PRESENS:

Konstverket “Vem” är en del av konstprojektet PRESENS: där utvecklingen av Södertälje och det gemensamma stadsrummet är i fokus. Med tillfälliga gestaltningar i stadskärnan har en grupp konstnärer arbetat utifrån de mänskliga rättigheterna och allas rätt till ett levande stadsrum.

PRESENS: Medverkande 2017: Hans Cogne, grafisk formgivare/fotograf, Tami Salamon, scenograf/konstnär, Karin Tyrefors, projektledare och skulptör, Anders Widoff, konstnär, Anna T Wolgers, konstnär, professor Hdk. Anders Winell, Ljusdesigner.

Läs mer här om tillfällig konst i staden.