Fågelkärret

En naturisbana som spolas vintertid när vädret så tillåter. Vår, sommar och höst används grusplanen till fotboll och friidrott.

  • Storlek/yta: 100 x 60 m
  • Åskådarkapacitet:
  • Utrustning:
  • Service:
  • Omklädningsrum:
  • Tillgänglighet:
  • Parkering:
  • Driftansvarig: Södertälje kommun, förening och anläggning

Vill du boka denna anläggning? 
Gå in på http://bokning.sodertalje.se/ eller kontakta oss på boka@sodertalje.se