Judo

Föreningen Södertälje Judoklubb driver judoklubben i Södertälje. Judolokalen ligger i området Moraberg.

  • På anläggningen finns: Motionslokal med mjukmatta 14x14 m
  • Åskådarkapacitet: Liten
  • Utrustning:  
  • Service: Café-del med bord, stolar och kök
  • Omklädningsrum: 
  • Tillgänglighet: Hiss finns
  • Parkering: P-platser finns
  • Driftansvarig: Södertälje Judoklubb