Dialogforum

Välkomna till ett direktsänt samtal mellan föreningslivet och kommunen. Kvällens tema: Hur kan vi samverka och arbeta konkret för att bidra till inkludering?

För demokrati och social hållbarhet är samverkan mellan idéburen sektor och kommunen viktig. Men hur gör vi det och hur kan ett inkluderande arbete bidra till att stärka gemenskapen?  Detta är några av frågorna som lyfts under dialogen den 9 december. 

Vi sänder live från vår studio med flera intressanta gäster under sändningen. Delta i sändningen och bidra till samtalet. 

När: 9 december, kl 18.30.
Sändningen aktiveras automatiskt när det är dags.

Medverkar gör:

  • Programledare Marlene Wåhlstedt.
  • Nyfiken på: Intervju med Eleonor Nakunzi, flykting- och integrationssamordnare på Svenska kyrkan i Södertälje!  
  • Samtal med Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande och David Winerdal, kultur och fritidsnämndens ordförande, och idéburen sektor.

Representanterna från föreningar och organisationer:

  • Linda Bengtsson, verksamhetschef, RF SISU Sörmland
  • Marlene Eskander, verksamhetsledare Läsfrämjarinstitutet
  • Eleonor Nakunzi, nyanställd flykting och integrationssamordnare på Svenska kyrkan i Södertälje!
  • Margareta Fränne, ideell medarbetare, Equmeniakyrkan