Får vi lov?

Under 2018 finns möjligheten att genomföra lovaktiviter för barn och ungdomar mellan 6-15 år. På denna sida hittar du all information du behöver för att komma igång med ditt projekt och erbjuda barn och unga ett fantastiskt lov.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att fördela medel till kommuner för avgiftsfria lovaktiviteter för barn. Socialstyrelsen ska totalt fördela 450 miljoner kronor för fria lov- och sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6–15 år.

Södertälje kommun bjuder nu in föreningar och organisationer att söka medel till fria lovaktiviteter under 2018 för barn mellan 6-15 år senast den 21 januari.

Föreningslivet och andra intresserade bjöds in till ett informationsmöte den 29 november 2017, presentationen som visades under mötet kan du se här:
Lovaktiviteter i Södertälje 2018 (pdf, 1,4 mb, nytt fönster)

Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande med information.

Regeringen öppnar i sitt budgetförslag för 2018 för att fler barn ska ges möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016–2019. Medlen riktar in sig på barn mellan 6–15 år. 

2017
29 november  - Stormöte om medel till lovaktiviteter
30 november - E-tjänstblanketten lanseras

2018
21 januari 2018 - Deadline för ansökningarna

När är deadline för ansökan?
Svar: Senast den 21 januari 2018 vill vi ha din ansökan.

Kan vi sätta en egen avgift per deltagare?
Svar: Nej. Samtliga lovaktiviteter måste vara avgiftsfria. 

För vilka lov kan jag söka?
Svar: Du kan söka för sportlov, påsklov och sommarlov. I augusti öppnas ansökningarna för kulturlov och jullov.

Jag har frågor om min ansökan och loven. Vem kan kontaktar jag?
Svar: Du kontaktar oss via lov@sodertalje.se 

Kan vi söka för hyreskostnader fast det är vår egen lokal som aktiviteterna kommer ske?
Svar: Nej bara om ni måste hyra in er i andra avgiftsbelagda lokaler

Vilken ålder ska verksamheten rikta sig till?
Svar: 6-15 år och all verksamhet ska vara gratis. Observera att detta kan komma att ändras beroende på vad riksdagen beslutar. 

 

 

 

Vi har nu stängt möjligheten för att söka projektmedel för sport-, påsk- och sommarlov.