Får vi lov?

Välkomna till ett informationsmöte med speed-dating inför möjligheterna att söka medel för skollovsaktiviteter under 2018.

Kultur- och fritidskontoret bjuder in till ett kreativt möte där vi informerar och samtalar om möjligheterna att söka medel för att ge Södertäljes barn och unga fantastiska och händelserika lovaktiviteter. Nytt för i år är att regeringen aviserat att kommunerna kommer att få ytterligare medel för att genomföra aktiviteter på alla skollov.

Vi kommer att informera om hur Södertälje kommer att organisera ansvars- och arbetsfördelning kring planering och genomförande av lovaktiviteter. Dessutom kommer vi att påbörja en arbetsprocess med syfte 1) att inventera och välja ut minnesvärda, kreativa aktiviteter, och 2) optimera samarbete mellan olika kommunändar och föreningar.
Vi lovar att tillställningen blir rapp, livad och faktaspäckad, i en inbjudande anda. För alla hungriga ingår förtäring av enklare – men underhållande – slag.

När: den 29 november 2017, kl. 18–20.
Var: på bostadsrättsföreningens HSB Malinsbos samlingslokal på Bangatan 6. (Bredvid Södertälje Taxi, C-SAM)
Hur: Anmäl dig senast den 24 november till lov@sodertalje.se
Vem: föreningar och andra organisationer som vill genomföra lovaktiviteter under 2018 för barn och unga mellan 6–15 år.
Övrigt: enklare förtäring kommer att finnas.

Regeringen öppnar i sitt budgetförslag för 2018 för att fler barn ska ges möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016–2019. Medlen riktar in sig på barn mellan 6–15 år.

Frågor som bland annat kommer avhandlas under mötet den 29/11

 • Hur kan vi erbjuda Södertäljes barn och unga lovaktiviteter?
 • Nyheter för 2018 
 • Erfarenheter från föregående års satsningar
 • Hur kan vi samverka och samarbeta för att involvera hela kommunen?
 • Hur kan vi säkra att vi når de prioriterade grupperna?
 • För vilka aktiviteter kan man ansöka?
 • Tidsplan?
 • Hur söker man?
 • Vem kan söka?
 • Kriterier och villkor?
 • Hur mycket pengar kan man ansöka om?
 • Marknadsföring