Extra stöd till föreningslivet

Bild med texten "Extra stöd till föreningslivet - För föreningar som drabbats av pandemin." Med lila bakgrund

Den pågående globala pandemin har drabbat stora delar av det svenska samhället. Det lokala föreningslivet i Södertälje har ställts inför helt nya situationer och utmaningar som bland annat medfört negativa ekonomiska konsekvenser. Mycket på grund av de olika restriktioner som begränsat möjligheten att genomföra evenemang, träningar, matcher och repetitioner under året.

Med anledning av detta har kommunfullmäktige den 9 november 2020 beslutat om ett stödpaket på 10 miljoner kronor till det lokala föreningslivet i Södertälje kommun. Föreningar kan få stöd för intäktsbortfall och omkostnader som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler kopplade till den rådande pandemin. 

Ansökningsperioden är nu avslutad. 

Vänligen observera att:
Även om du skickat in underlag vid tidigare tillfälle skall du nu lägga in en ansökan på vår e-tjänst. Vi vill ha din ansökan på nytt för att säkerställa att inte missa någon ansökan eller handlingar under denna period sedan mars 2020.

Vem kan söka stöd?
 • För att kunna söka stödet ska föreningen vara inskriven i Södertälje kommuns föreningsregister samt

 • vara bidragsberättigad enligt de allmänna bestämmelser som uppges på sidorna 3–4 i Regler och Riktlinjer för föreningsbidrag 2020
Stöd ges för
 • intäktsbortfall som uppstår på grund av restriktioner, rekommendationer och regler under pandemin coronaviruset covid-19 under 2020

 • omkostnader, t ex avbokningskostnader
Stöd ges inte för
 • löner och arvoden
 • uteblivna intäkter från sponsor- och medieavtal
 • kostnader som inte har någon koppling till coronapandemin covid-19
 • redan kompenserade utgifter från annan aktör t ex Riksidrottsförbundet, Kulturrådet och Region Stockholm.
Ansökan
 • skall vara inskickad/inlämnad senast 25 november 2020.
 • försent inkomna ansökningar behandlas inte.
 • vid kompletterande frågor kontaktar kommunens handläggare föreningen via den e-postadress som angivits på ansökan.
 • föreningen har då fyra dagar på sig att svara/komplettera sin ansökan
Kontakt
 • alla frågor gällande bidraget och hanteringen ska skickas till forening@sodertalje.se
 • vid kompletterande frågor kontaktas den e-postadress som angivits på ansökan.
 • Föreningen har då fyra dagar på sig att svara annars avslås ansökan.