Får vi lov?

Under 2018 finns möjligheten att genomföra lovaktiviter för barn och ungdomar mellan 6-15 år. På denna sida hittar du all information du behöver för att komma igång med ditt projekt och erbjuda barn och unga ett fantastiskt lov.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att fördela medel till kommuner för avgiftsfria lovaktiviteter för barn. Socialstyrelsen ska totalt fördela 450 miljoner kronor för fria lov- och sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6–15 år.

Lovaktiviteter 2019

I den av riksdagen beslutade budgeten 2019 från 12 december fanns inte avgiftsfria lovaktiviteter med.

Regeringen öppnar i sitt budgetförslag för 2018 för att fler barn ska ges möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016–2019. Medlen riktar in sig på barn mellan 6–15 år. 

2017
29 november  - Stormöte om medel till lovaktiviteter
30 november - E-tjänstblanketten lanseras

2018
21 januari 2018 - Deadline för Sport-, påsk- och sommarlovsansökningarna

20 maj - Deadline för ansökningar gällande kultur- och jullov.  

När är deadline för ansökan?
Svar: Senast den 20 maj 2018 vill vi ha din ansökan. Detta gäller endast kultur- och jullov.
Kan vi sätta en egen avgift per deltagare?
Svar: Nej. Samtliga lovaktiviteter måste vara avgiftsfria. 

För vilka lov kan jag söka?
Svar: Du kan söka för sportlov, påsklov och sommarlov. I maj öppnas ansökningarna för kulturlov och jullov.

Jag har frågor om min ansökan och loven. Vem kan kontaktar jag?
Svar: Du kontaktar oss via lov@sodertalje.se 

Kan vi söka för hyreskostnader fast det är vår egen lokal som aktiviteterna kommer ske?
Svar: Nej bara om ni måste hyra in er i andra avgiftsbelagda lokaler

Vilken ålder ska verksamheten rikta sig till?
Svar: 6-15 år och all verksamhet ska vara gratis. Observera att detta kan komma att ändras beroende på vad riksdagen beslutar. 

  • Aktiviteten ska genomföras i Södertälje kommun
  • Ska riktas sig till barn- och unga inom ålderspannet 6-15 år. 
  • Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna.
  • Aktiviteten får inte kräva någon form av tidigare erfarenhet eller någon form av behovsprövning. 
  • Aktiviteten ska främja både flickors och pojkars deltagande
  • Främja integration och motverka segregation

  • Detta uppmuntrar vi till: 
  • Aktiviteter som bygger på samverkan mellan flera organisationer.
  • Aktiviteter som genomförs i Södertälje kommuns landsbygdsområden samt/och kommundelar. 
  • Aktiviteter med tydligt jämställdhets- och/eller jämlikhetsfokus. 

Möjligheten för att söka medel är nu stängd.