Får vi lov?

Under 2019 finns återigen möjligheten att genomföra lovaktiviter för barn och ungdomar mellan 6-15 år. På denna sida hittar du all information du behöver för att komma igång med ditt projekt och erbjuda barn och unga ett fantastiskt lov.

Regeringen öppnade i sitt budgetförslag för 2018 för att fler barn ska ges möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016–2019. Medlen riktar in sig på barn mellan 6–15 år. 

 • 8 september - Redovisning av aktiviteterna ska vara hos kommunen. En påminnelse kommer att skickas ut, inkommer inte redovisningen då så kommer kommunen att kräva tillbaka hela det utbetalade beloppet.

 

När är deadline för ansökan?
Svar: 22 april 
Kan vi sätta en egen avgift per deltagare?
Svar: Nej. Samtliga lovaktiviteter måste vara avgiftsfria. 

För vilka lov kan jag söka?
Svar: Du kommer endast kunna söka för sommarlovsaktiviteter under 2019.

Jag har frågor om min ansökan och loven. Vem kan kontaktar jag?
Svar: Du kontaktar oss via lov@sodertalje.se 

Kan vi söka för hyreskostnader fast det är vår egen lokal som aktiviteterna kommer ske?
Svar: Nej bara om ni måste hyra in er i andra avgiftsbelagda lokaler

Vilken ålder ska verksamheten rikta sig till?
Svar: 6-15 år och all verksamhet ska vara gratis. Observera att detta kan komma att ändras beroende på vad riksdagen beslutar. 

 • Aktiviteten ska genomföras i Södertälje kommun
 • Ska riktas sig till barn- och unga inom ålderspannet 6-15 år. 
 • Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna.
 • Aktiviteten får inte kräva någon form av tidigare erfarenhet eller någon form av behovsprövning. 
 • Aktiviteten ska främja både flickors och pojkars deltagande
 • Främja integration och motverka segregation

 • Detta uppmuntrar vi till: 
 • Aktiviteter som bygger på samverkan mellan flera organisationer.
 • Aktiviteter som genomförs i Södertälje kommuns landsbygdsområden samt/och kommundelar. 
 • Aktiviteter med tydligt jämställdhets- och/eller jämlikhetsfokus.