Idrottspolitiskt program

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program som ska vara en politisk viljeinriktning och även ett politiskt styrmedel, gärna för flera nämnder, fram till 2025. Programmet ska vara övergripande och ha del i hela kommunen, samt kunna ge inriktning för det idrottspolitiskt arbetet i kommunala nämnder, samt bolag.

Programmet ska kopplas till samhällsplaneringen i Södertälje, nationella idrottspolitiska mål, regionala samarbetsvisioner, och också ha ett folkhälsoperspektiv
Svensk idrottsrörelse har bytt strategi. Riksidrottsförbundet tar sikte mot 2025 med nya mål, som att svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Detta ska genomföras och ledas enligt svensk idrotts värdegrund.
Svensk idrott ska vidareutvecklas ,samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter till att idrott ai förening, samtidigt som idrottsrörelsens ska vara en ännu starkare samhällsaktör.
Södertäljes idrottspolitiskt program grundar sig på en vilja att Södertälje ska vara en av Sveriges främsta städer för idrott, med såväl bredd- som elitverksamhet.

Följande frågor ska prioriteras i programmet:
  • Hur Södertälje kommun kan bidra till att förverkliga rF:s strategi 2025
  • Hur idrott kan bidra till Södertälje som destinationsmål.
  • Hur skapas en attraktiv livsmiljö, med beräkningar för antalet idrottsplatser, motionsspår, spontanidrottsplatser och idrottshallar.
  • Var och varför vissa anläggningar ska anläggas, och hur de ska drivas och ägas.
  • Öka idrottens tillgänglighet, så att alla medborgare ska kunna var med oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder och bakgrund.
  • Idrottens roll I skolan.
  • Hur elitverksamhetens ska behandlas och utvecklas.
Arbetet kommer att utföras och ledas av en konsult, Jalmar Carlson. Han kommer att intervjua en lång rad politiker och tjänstemän, samt besöka föreningar och anordna seminarier där allmänheten och föreningslivet kommer till tals.
Arbetet med idrottsplanen ska vara färdigt och presenteras för kultur- och fritidschefen senast i juni 2018. Målet är att sedan att programmet ska antas i samtliga nämnder och fullmäktige under hösten 2018.

Utredaren Jalmar Carlson, som tidigare varit sportreporter, samt politisk reporter på lokaltidningen Länstidningen, arbetar nu halvtid med uppdraget och finns tillgänglig i stadshuset flera dagar i veckan, men går också att få tag på via e-post, via kultur- och fritidskontorets facebooksida och på telefon.070-9234138