Medborgardialog om Ljungbackens IP

De kommande åren vill vi utveckla Ljungbackens idrottsplats i Järna för att passa framtidens behov. Kultur- och fritidskontoret i Södertälje arbetar dagligen med att skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ha en aktiv fritid.

Kultur- och fritidskontoret har påbörjat ett arbete för att ta fram en utvecklingsplan för Ljungbackens IP i Järna som sträcker sig fram till 2022. Målet med det är att utveckla området för att passa framtidens behov både vad det gäller fysisk aktivitet, rekreation samt som mötesplats för alla medborgare. 
Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och kommunen bjuder nu in dig som medborgare att vara med och bidra med dina åsikter, drömmar och kunskaper. 

Planen är att Ljungbackens IP ska utvecklas i ett antal olika steg under perioden fram till 2022. Medborgardialogen är viktig för att fånga dagens och morgondagens besöksbehov. 

Viktiga hållpunkter:

  • Den digitala enkäten öppnar måndag den 14 januari och stänger söndag den 17 februari 2019. 

  • Välkommen på öppet möte om utvecklingen av Ljungbackens IP den 6 februari mellan 17.00 till 20.00 (drop-in) i Tavestaskolans matsal (observera: ny lokal!) . Träffa ansvariga tjänstepersoner på plats.

 

Svara på den digtala enkäten:

  • Enkäten är nu stängd.

 

Om du har frågor kring denna medborgardialog, tveka inte att kontakta medborgardialog@sodertalje.se 

 

ljungbackensip.png