Aktivitetsutvecklare

Kultur 365 samarbetar med samtliga äldreboenden och dagverksamheter inom äldreomsorgen. Vi har kontinuerlig kontakt med personal i deras roller som aktivitetsutvecklare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och stimulera till meningsfulla aktiviteter i äldres vardag.

Aktivitetsutvecklarens roll är:

  • Att utveckla aktivitetsformer och aktivteter på sin enhet.
  • Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten.
  • Att närvara vid möten som arrangeras av Kultur 365.
  • Att hjälpa till med att samordna gemensamma aktiviteter på enheten.
  • Att ha kunskap om hur personal kan söka information om aktiviteter i Södertälje och i omvärlden samt förmedla detta till övrig personal.

En aktivitetsutvecklare är en person som kan förmedla, aktivera och inspirera!