Fejkade miljöer

”Fejkade miljöer” är i form av stora väggbilder med tillhörande ljud och rekvisita. Genom bilderna skapas känslan av att befinna sig i andra miljöer utan att lämna sitt hem. Bilder skapar också nya samtalsämnen hos boende, personal och anhöriga.

 

Kultur 365 introducerade ”fejkade miljöer” på Artursbergs korttidsboende 2012 och bilderna kommer att utvidgas till fler vård-och omsorgsboenden. Nu finns alla fejkade miljöer ute på följande vård-och omsorgsboenden: Artursbergs korttidsboende och Heijkensköldska.

Kom och ge oss förslag på nya miljöer som skulle skapa trevliga samtal och trivsamma utflykter.