Improvisationsteater

Kan man spela improvisationsteater på äldreboenden? Stockholms improvisationsteater och Kultur 365 besöker äldreboende i Södertälje 2015 för att fånga upp och levandegöra äldres berättelser.

Programmet heter ”Vad var det jag sa!” och innebär att två skådespelare besöker ett äldreboende på förmiddagen för att fånga upp berättelser från boende.

– Vi vet att äldre har berättelser och att personal kan locka fram dessa genom minnesträning. Med professionella skådespelare vill vi prova att gå två steg till med att prova denna kulturform på äldreboende, säger Lars Ahlin från Södertälje kommun.

Senare under dagen levandegör skådespelarna de äldres historia på ett nära och roligt sätt som ska inspirera till fler berättelser och samtal. Äldre får även möjlighet till att medverka i teatern.

 – Vi är glada över att få denna unika möjlighet att möta den otroliga berättarskatt som finns bland äldre människor i dagens samhälle, säger Janne Berg som är konstnärlig ledare på Stockholms improvisationsteater.