Hälsa På

Projektet "Hälsa På" syftade till att skapa bättre hälsa och trygghet bland äldre i Rosenlund genom att skapa nya kontaktnät.

Projektet Hälsa På avslutades 30 juni 2011. Mer information finns i slutrapporten (se länk till höger).

I projektet ville vi undersöka om det går att förhindra och/eller bryta isolering hos äldre personer över 70 år i stadsdelen Rosenlund, genom aktiva insatser. Vi har även kommit att involvera pensionärer mellan 65-70 år.

Slutsatserna är att det behövs flera samverkande metoder och modeller för att nå ett lyckat resultat. Det är viktigt att kunna tänka utanför ramarna både när det gäller samarbete inom kommunen och med externa företag, föreningar och organisationer. Det krävs ett nytänkande inom samhället för att skapa långsiktiga och hälsosamma kontaktnät för äldre som inte bara bygger på frivillig verksamhet. Projektet kan också konstatera att äldre personer behöver fler än ett kontaktnät och att det tar tid att bryta gamla mönster och skapa nya vanor.

För ytterligare information om vilka aktiviteter vi genomfört under projekttiden.