Diktsamlingen

Tänk om äldre i omsorgen skulle berätta vad de känner och funderar på genom poesi? Vad skulle komma fram då? För att få svar på detta tog Kultur 365 kontakt med den pensionerade journalisten Margareta Lithén som fick i uppdrag att skapa dikter tillsammans med äldre inom äldreomsorgen.

Vi har gjort ett häfte med all poesi, så det finns möjlighet att kunna i lugn och ro läsa igenom dessa underbara dikter. Illustrationerna i häftet är dels gjorda av professionella konstnärer och dels av de äldre på boendena som de gjort under bl a PlaymÄkersprogrammet ”skapande”. Häftet har skickats ut till äldreomsorgsenheter, till delaktiga i skapandet av materialet och finns att ladda ner här: