Museum of Tellers

Kultur 365 tillsammans med Museum of Tellers bjöd in seniorerna i Södertälje att delta genom att dela med sig av berättelser, fantasier, drömmar och anekdoter, för att skapa en gemensam berättelse av minnen som ska vårdas och överföras.

Vi har nu tagit in berättelser från äldre som sedan kommer presenteras som en föreställning tolkad av unga tonåringar från Södertälje. Ungdomarna kommer att dansa, berätta och vägleda publiken i en sammanflätning av berättelser, som "framtida berättare av vårt minne".

Under följande tema sökte vi svar från seniorer:

  • Platsen jag växte upp på
  • En utmanande resa jag behövt göra
  • En person som betytt mycket för mig
  • En bedrift som jag bär med mig 
  • Min favoritplats i Södertälje
  • Något livet har lärt mig 
  • En återkommande dröm

Självklart även anhöriga hjälpa till med att intervju någon senior. 

Ett projekt av Mirko Guido i samarbete med Amanda Billberg.

Stöds av: Kultur 365 och Stadsscenen i Södertälje Kommun, Kulturrådet och CCAP (en oberoende organisation för produktion och distribution av koreografi).