Aktuellt Kultur 365

Coronaviruset

2020-05-06

Kultur 365 följer Folkhälsomyndighetens, regeringens och kommunens rekommendationer och beslut när det gäller verksamheter inom vård och omsorg.

Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför viktigt att försöka begränsa risken för att föra in smittor i våra verksamheter. Detta gäller såväl säsongsinfluensa som det nya coronaviruset (covid-19).

Kultur 365 ställer in våra offentliga mötesarrangemang och besök inom äldreomsorgen och har nu ställt om till att endast ha kontakt med äldre utanför äldreboende på säkert avstånd och genom internet.

Kan läsa mer om detta på kommunens hemsida HÄR