Aktivitetsutvecklare

På varje enhet inom äldreomsorgen finns utsedda aktivitetsutvecklare som fungerar som referensgrupp för Kultur 365. I aktivitetsutvecklarens roll ingår: Att utveckla aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet. Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten.

Vi arbetar även med utvärdering och tester av nya aktiviteter och material i verksamheterna, där våra äldre tillsammans med aktivitetsutvecklare ger sina synpunkter och informerar om sina upplevelser.

Kultur 365 ser aktivitetsutvecklarna som otroligt viktiga ”livlinor” inom äldreomsorgen. För en mer levande omsorg men också för ökad kommunikation angående de aktiviteter som arrangeras. Vi har pratat om hur viktigt det är att ta stunder för reflexion med seniorerna både om gamla-och nutidskänslor.

På våra möten presenterar personal även för varandra tips på aktiviteter. I december 2019 hade Kultur 365 30 aktivitetsutvecklare och under året har 6 aktivitetsutvecklarmöten genomförts.