Kultur 365

Kultur 365 i Södertälje är en verksamhet som arbetar med ett brett och varierande utbud med aktiviteter för seniorer. Vårt mål är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun.

Vi har stort fokus på äldreomsorgens verksamheter, där vi arbetar tillsammans med enheterna i syfte att utveckla och inspirera varandra kring olika kulturella aktiviteter på sina respektive enheter. En viktig satsning är PlaymÄkers som genom sitt nyfikna förhållningssätt till den äldre människan skapar spännande generationsmöten.

I samarbete med andra aktörer och ibland andra kommuner erbjuder vi ett program med upplevelser och aktiviteter i olika former till alla seniorer i Södertälje.

Verksamheten är ett samarbete mellan omsorgskontoret och kultur-och fritidskontoret i Södertälje kommun.

Ett samarbetsavtal har skrivits för Kultur 365 mellan dessa kontor fr o m 2005.