Rapporter om Kultur 365

Kultur 365 tycker det att viktigt med dokumentation av verksamheten och knyta forskning till verksamheten. På denna sida samlar vi verksamhetsrapporter från oss och forskning som har anknytning till verksamheten.

Kultur 365 har från början inbjudit till akademisk forskning och oberoende undersökningar gällande verksamhetens effekter och resultat både på målgruppen och på personal. För att kunna påvisa effekterna av att arbete med Kultur 365 och dess verksamhetsområde så är det essentiellt att både Kultur- och fritidskontoret och Omsorgskontoret fortsätter koppla akademisk följdforskning till det. Läs i verksamhetsrapporterna om vår verksamhet.