Assisterande PlaymÄkers

Telge Tillväxt har som uppdrag att hjälpa ungdomar att komma ut i arbetslivet. Ett samarbetet mellan Kultur 365 och Telge Tillväxt startade redan 2011 eftersom vi har som mål att locka fler ungdomar att bli intresserade av att jobba inom äldreomsorgen. Ungdomar från Telge Tillväxt AB får själva söka till Kultur 365 där arbetet går ut på att följa med PlaymÄkers verksamhet ut i äldreomsorgen.

Genom detta samarbete har vi fått kontakt med ungdomar med en bred språkkompetens vilket skapar möjlighet att skapa bättre möten med ännu flera äldre inom omsorgen. För många så innebär denna tjänst också att deras svenskakunskaper förbättras avsevärt. 

Under deras anställning hos Telge Tillväxt AB ska ungdomarna erbjudas möjlighet till coachning, studier och inläsning av kurser som ökar deras anställningsbarhet och samtidigt få hjälp att söka arbeten och vidare studier.

 

Läs mer om Telge Tillväxt här.