Program

Under eftermiddagen genomförs ett interaktivt program med inslag av förmiddagens möten och samtal. Varje gång PlaymÄkers kommer på besök visas ett nytt tema på program. Exempel på programteman kan vara Gröna Lund, 50- tal, Allsång, Sportspegeln, Resa till Paris med flera!

Uppkopplingen till internet via surfplattan som arbetsverktyg har inga geografiska gränser, och därför kan programmen täcka ett stort intresseomfång.