Vad är PlaymÄkers?

PlaymÄkers är ett projekt där ungdomar besöker vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och mötesplatser i Södertälje kommun. Syftet är att skapa generationsmöten och att väcka minnen och aktivera sinnen med ny teknik och kultur som verktyg. PlaymÄkers dagliga verksamhet består av en förmiddag med mingel och samtal och en eftermiddag med ett interaktivt program där förmiddagens möten är i fokus.

Förutom att öka livskvalitén för äldre i omsorgen så vill projektet locka fler ungdomar att söka sig till äldreomsorgen. Därför har vi ett nära samarbete med Telge Tillväxt AB som hjälper ungdomar att komma ut i arbetslivet.

I sin följeforskning om PlaymÄkers säger Eva Bojner Horwitz, Medicine doktor och Kulturhälsoforskare bland annat: ”Många gånger när de anhöriga kommer in på avdelningen och ser sin anhörig engageras av en PlaymÄkers så fylls energierna ytterligare i rummet. Det är med tacksamhet man ser på PlaymÄkers”.

I detta projekt så är visionsarbetet också att locka fler ungdomar att söka detta sig till äldreomsorgen och i framtiden göra PlaymÄkers till en ny yrkesroll inom omsorgen.