Vad är PlaymÄkers?

Hej! Det är vi i blommiga västar som är PlaymÄkers! Vi är ute i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och besöker en och samma enhet ungefär varannan vecka.

Vi har som mål att sprida glädje och positiva känslor för de äldre, personal och dig som anhörig. 

PlaymÄkers startade 2007 och har sedan utvecklats till den stora och mångskiftande verksamhet som finns idag. Förutom att öka livskvalitén för äldre i omsorgen vill verksamheten locka fler ungdomar att söka sig till äldreomsorgen. Bland annat genom assisterande PlaymÄkers som du kan läsa mer om här.

Önskar du att PlaymÄkers kommer och håller i workshop eller föredrag är du mer än välkommen att höra av dig via mail eller telefon till Kulturmäklare Lars Ahlin. 

Hur ser PlaymÄkers arbetsdag ut? 

Förmiddag

Vi startar förmiddagarna med att gå runt och mingla på avdelningarna. Syftet är att via samtal väcka minnen och aktivera sinnen med kultur och teknik som verktyg. Därför arbetar vi med en surfplatta, för att enkelt kunna söka upp material till samtalsämnen och plocka upp saker som samtalet berör. Målet är att skapa möten med de äldre, individuellt eller i mindre grupp.

Eftermiddag

På eftermiddagarna träffas vi i samlingssalen där vi håller i ett interaktivt program på storbilds­skärm. Programmen innehåller underhållning med gemensamma aktiviteter där vi försöker enga­gera publiken genom exempelvis sång, provsmakning eller andra roliga aktiviteter beroende på programmets tema.

Titta gärna på affischen som sitter uppe på avdelningarna eller fråga personalen vilken dag, tid och plats som programmet äger rum så att du som anhörig också kan närvara.

 Har du som anhörig förslag på samtalsämnen, programförslag eller aktiviteter som du skulle uppskattas är du mer än välkommen att ta kontakt med oss!

 

”Många gånger när de anhöriga kommer in på avdelningen och ser sin anhörig engageras av en PlaymÄkers så fylls energierna ytterligare i rummet. Det är med tacksamhet man ser på PlaymÄkers”. – Eva Bojner Horwitz, Medicine doktor och Kulturhälsoforskare i sin följeforskning om PlaymÄkers