Generation Grafik

Nu besöker ”Generation Grafik” äldreomsorgen i Södertälje.

Generation Grafik är ett konstprojekt som vill öka intresset för samarbete mellan konstnärer från skilda generationer; en äldre generations konstnärer inspireras och delar med sig av sitt kunnande till yngre konstnärer och vice versa. 

Grafikens Hus utför Generation Grafik i samarbete med Grafikens hus, Grafikskolan, Kungl. Konsthögskolan och Kultur 365 med hjälp av PostkodLotteriets Kulturstiftelses temastöd.