Kära hjärtanes

Traditionen fortsätter! Den 14 februari 2020 är det ”Alla hjärtans dag” och Kultur 365 vill som vanligt lyfta denna dag för en bättre kontakt mellan barn och äldre i Södertälje.

Därför har vi startat projektet ”Kära Hjärtanes”. Varje år sedan 2015 anordnar vi att barn skickar vykort med en målning till alla våra äldre som har omsorg i Södertälje.

Det hela går till så att Kultur 365 skickar ut ett färdigt vykort till barn i förskolan eller lågstadiet i alla skolor i Södertälje. På framsidan får barnen måla och på baksidan finns en förtryckt text som lyder: ”Från ett litet hjärta till ett stort”.

Alla vykort delas ut under perioden runt "Alla Hjärtans dag" den 14 februari 2020.

Tomma vykort skickas i vecka 3 till alla förskolor och skolor i Södertälje kommun.

Praktiskt så går det till så här:

Fördela dessa vykort på förskolan.

Låt barnen få måla hejvilt. Helst med färg.

Om det går så får dem gärna skriva sitt förnamn på baksidan. Personal kanske kan hjälpa till.

Vykorten behöver vara klara onsdagen den 5 februari, så vi hinner dela ut vykorten under veckan efter.

I detta steg finns det finnas två alternativ:

  1. Skicka de färdiga vykorten med internpost till: Kultur 365, Stadshuset. Glöm inte att skicka med en lapp med information om från vilken förskola vykorten kommer ifrån, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer. Vi ansvarar för en fördelning till hemtjänst och de äldreboende som inte har en förskola i sin närhet.
  2. Förskolan lämnar själva över vykorten under vecka 7 till något äldreboende. Om ni väljer detta alternativ så behöver Kultur 365 få kännedom helst genom e-post om antal vykort med antal barn, och vilket äldreboende som förskolan vill besöka. Glöm inte att skriva in kontaktperson med telefonnummer. Så att det inte blir krockar och att någon äldreomsorgspersonal på äldreboendet kan ta emot er. Se nedan angående mejladress.
  3. Äldreomsorgspersonalen skriver sedan den äldres namn på vykortet och delar ut det på rummet eller lägenheten. På vissa äldreboende kanske några äldre kan ta emot vykortet direkt från barnen.

Om det blir vykort över så får barnen gärna måla och ge vykortet till sina äldre i sin släkt eller granne.