Praktikvecka för åk 8

April 2019 startade ett pilotprojekt under en praktikvecka inom äldreomsorgen för 10 elever från årskurs 8 på Brunnsängskolan.

Praktiken var inom äldreomsorgen och syftet var att locka fler ungdomar till att söka sig till vårdutbildningar och kommunens äldreomsorg.

Initiativet skedde som ett pilotprojekt mellan Omsorgskontoret, Kultur 365/Kultur-och fritidskontoret och Utbildningskontoret. Eleverna fick tillsammans med PlaymÄkers som handledare prova på olika sorters verksamheter inom äldreomsorgen som hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet.

Närvarande första dagen var chefen för äldreomsorgen, lärare från vårdutbildningen och personal från omsorgskontoret. Det blev även utbildning om demenssjukdomar och bemötande. Vi bjöd även på lunch för elever och personal. Eleverna erbjöds en lite annorlunda och framförallt varierande praktikvecka inom Södertälje Kommuns äldreomsorg.

Det blev ett mycket lyckat projekt för att 7 av 10 sökte sig till Södertälje kommuns vård-och omsorgsprogram.