Kära hjärtanes

Vi gör om succén från förra året!Den 14 februari är det ”Alla hjärtans dag” och Kultur 365 vill lyfta denna dag för en bättre kontakt mellan barn och äldre i Södertälje.Kultur 365 jobbar med en generationsbrygga där ALLA generationer får lägga till.

Den 14 februari är det ”Alla hjärtans dag” och vi vill lyfta denna dag för en bättre kontakt mellan barn och äldre i Södertälje. Därför har vi startat projektet ”Kära Hjärtanes”. Vi vill att barn skickar ett vykort var med en målning till alla våra äldre som har omsorg i Södertälje.

Kultur 365 skickar ut ett färdigt vykort till barn i förskolan eller lågstadiet i alla skolor i Södertälje. På framsidan får barnen måla och på baksidan finns en förtryckt text som lyder: ”Från ett litet hjärta till ett stort”.

 Korten skickas till Kultur 365 eller lämnas direkt på ett äldreboende. Äldreomsorgsersonalen hjälper sedan till så vykortet kommer fram med denna varma och livsbejakande hälsning före den 14 februari.

Praktiskt så gör vi så här:

1)      Fördela några vykorten på förskolan/skolan.

2)      Låt barnen få måla hejvilt. Helst med färg.

3)      Om det går så får de gärna skriva sitt förnamn på baksidan. Personal kanske kan hjälpa till.

4)      Vykorten behöver vara klara fredagen den 6 februari, så vi hinner dela ut vykorten under veckan efter.

5)      I detta steg finns det finnas två alternativ:

  1. Skicka de färdiga vykorten med internpost till: Kultur 365, Stadshuset. Glöm inte att skicka med en lapp med information om från vilken förskola vykorten kommer ifrån, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer. Vi ansvarar för en fördelning till hemtjänst och de äldreboende som inte har en förskola i sin närhet. Vi skall försöka återkoppla vart vykorten hamnade.
  2. Förskolan/skolan lämnar själva över vykorten under vecka 7 till något äldreboende. Om ni väljer detta alternativ så behöver Kultur 365 få kännedom helst genom e-post om antal vykort med antal barn, och vilket äldreboende som förskolan vill besöka. Glöm inte att skriva in kontaktperson med telefonnummer. Så att det inte blir krockar och att någon äldreomsorgspersonal på äldreboendet kan ta emot er. Se nedan angående mejladress.

6)      Äldreomsorgspersonalen skriver sedan den äldres namn på vykortet och delar ut det på rummet eller lägenheten. På vissa äldreboende kanske några äldre kan ta emot vykortet direkt från barnen.

7)      Sedan kommer det säkert något tack på något vis till förskolan/skolan.

Om det blir vykort över så får barnen gärna måla och ge vykortet till sina äldre i sin släkt eller granne. Om barnen gör helt egna vykort är det väldigt roligt.

Internpost till: Kultur 365, Stadshuset