Galleri Kretsen

Södertälje konstnärskrets bildades av en grupp aktiva konstnärer i Södertälje 1956. På Galleri Kretsen visas i huvudsak konst av gruppens medlemmar och Kretsens konstnärer har minst en gemensam utställning om året. Man visar även utställningar av externa konstnärer.

Med stöd från kommunen driver Södertälje konstnärskrets även en grafikverkstad på bottenplanet i Gamla Flickskolan på Orionkullen.