Tyck till om Kulturplanen

Hur kan kulturen stärka och utveckla Södertälje? Hur kan kulturen göra Södertälje till en ännu bättre plats att växa upp och leva i? I den nya kulturplanen som nu går ut på remiss finns visioner, mål och förslag på hur Södertälje kommun kan arbeta med dessa frågor.

Ungefär 260 personer, såväl kulturaktörer som Södertäljebor, har varit delaktiga i arbetet med att ta fram underlag till kulturplanen. Arbetet har letts av konsulten Eric Sjöström på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Södertälje.

– Vi har valt att anlita en oberoende konsult för att få nya ögon på Södertäljes kulturliv, säger nämndordförande Anna Bohman Enmalm. Allt för att skapa goda förutsättningar för att kulturen ska blir en utvecklingskraft för oss i Södertälje.

Kulturplanen innehåller ett antal konkreta förslag utifrån visionen att kommunen ska genomsyras av en kulturdriven utveckling med långsiktighet och mod som ledord. Målen är att Södertälje ska dra fördel av mångfalden i samhället, att de ideella krafterna i föreningslivet gynnas, att den vardagsnära kulturen värnas och att Södertälje blir ledande inom barn- och ungdomskultur i Sverige.

– Vi ser mycket fram emot att sätta oss in i de förslag som läggs fram i Eric Sjöströms utredning, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Nu vill vi få reaktioner och synpunkter på innehållet och sen se över hur vi kan gå vidare med planen.

Tyck till om Kulturplanen

Nu får allmänheten och de kulturaktörer som deltagit i arbetet möjlighet att ge sina synpunkter på innehållet. Remissperioden har förlängts med en månad och pågår nu fram till den 16 november.

Du skickar in dina synpunkter till kulturplan@sodertalje.se

Eller till:

"Kulturplan"
Kultur- och fritidskontoret
Södertälje kommun
Campusgatan 26
151 89 Södertälje

En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017—2021 kan laddas ner här genom denna länk (pdf, nytt fönster).