Grafikens Hus är ett konstmuseum i Södertälje för samtida grafik. Grafikens Hus arbetar mobilt, parallellt med arbetet för att öppna ett museum med verkstäder och utställningsrum. 

Museet är unikt i Sverige med sitt fokus på den grafiska konsten. Visionen från start har varit att skapa en plats där besökaren kan se samtida grafisk konst, trycka själva och köpa grafik. Den visionen bär de fortfarande. 

Konstprojekt genomför Grafikens Hus i samarbete med Läsfrämjarinstitutet, Livet Bitch!, Södertälje kommun och Södertälje Science Week, för att nämna några. 

Grafikens Hus verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för fler.
De utforskar konstformen, testar gränserna för att föra den framåt, och låter nya grupper få möta grafiken genom en engagerad pedagogik som inspirerar till en ökad förståelse och kunskap om konst.

Grafikens Hus verksamhet präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer inom det grafiska konstfältet – från det internationella till det lokala.

Museet har producerat flera stora utställningar sedan starten. Det har varit allt från nya oetablerade konstnärer från Sveriges konsthögskolor till stora svenska och internationella namn som Linn Fernström, Pablo Picasso, Jesper Waldersten, Joan Miró, Lena Cronqvist, Lars Lerin, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström.

Vill du veta vad som händer hos Grafikens Hus, gå in på www.grafikenshus.se eller följ dem via facebook eller Instagram.

Fakta om Grafikens Hus

Grafikens Hus grundades 1996 i Mariefred. 2014 förstörde en tragisk brand allt i museets lokaler. Sedan 2016 finns verksamheten i Södertälje och under planeringsfasen för att bygga ett nytt museum har Grafikens Hus ingen fast utställningslokal, utan jobbar med sitt konstprogram och sin projektverksamhet på olika platser.