KAPIS - Teater

Vi hoppas kunna erbjuda särskilt motiverade elever teaterutbildning på avancerad nivå med start höstterminen 2019. Information kommer att lämnas på Kulturskolans hemsida och i bokningsystemet.