Nyheter

Tvåornas kör på Kulturskolan i Södertälje!

2022-02-25

Nu startar vi upp tvåornas kör på Kulturskolan i Södertälje!

Under våren får klasser i åk 2 på fem olika skolor besök av våra sångpedagoger vid 4 olika tillfällen där eleverna får sjunga låtar skrivna utifrån läroplanen. Terminen avslutas med en gemensam konsert, där barnen från deltagande skolor framträder tillsammans. Med sång och musik skapar vi gemenskap!

För mer information kontakta Kulturskolan på tel: 08-523 015 38 Kulturskolan@sodertalje.se