Anmälan till workshop för friluftsliv - föreningar

Miljökontoret har fått uppdraget att ta fram en friluftslivspolicy för Södertälje kommun. Friluftslivspolicyn ska skapa samsyn kring hur kommunen i sin helhet arbetar med friluftslivsfrågor.

Varmt välkomna till en workshop för föreningar i Södertälje kommun!

Tillsammans diskuterar vi nuläget, mål, idéer, behov, hinder och lösningar kring arbetet med friluftslivsfrågor i vår kommun.

Är du engagerad inom friluftsliv så hoppas vi att du vill bidra med dina tankar kring bland annat:

  • Vilka områden är viktiga för friluftslivet idag och i framtiden?
  • Vilka utvecklings- och samarbetsmöjligheter finns?
  • Vad funkar bra och vad funkar dåligt?
  • Vilka hinder och utmaningar upplevs?
  • Vad behöver förändras?
  • Hur ska arbetet kring friluftsliv fungera?

Vi bjuder på fika. Maximalt antal deltagare är 50 personer.

Datum och tid: Måndagen den 24 oktober kl. 17.00 -18.30
Plats: Södertälje Stadshus, Nyköpingsvägen 26, sal Dirigenten plan 1
Anmälan: I nedanstående formulär senast måndagen den 17 oktober

Frågor? Kontakta Carolina Hauck, carolina.hauck@sodertalje.se, 08-523 012 88

Anmäl dig till workshopen