Utflyktsmål i naturen

Här kan du hitta och läsa om utflyktsmål i Södertäljes vackra natur. Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Hela 24 stycken av utflyktsmålen är skyddade som naturreservat. Därutöver hittar du vandringsleder och härliga friluftsområden. Välkomna!

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. Södertäljes natur är öppen för oss alla att njuta av, uppleva och värna!

Klyva ved och tända en brasa

Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du kan klyva ved och tända en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.

Tillgänglighet i naturen

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

I Södertälje kommuns naturreservat och natur-utflyktsmål arbetar vi med det här målet genom att skapa tillgänglighetsanpassade friluftslivsanordningar där det är möjligt och gör skillnad.

Exempel på friluftsanordningar som är tillgänglighetsanpassade hittar du här


Slandön naturreservat

Slandön är en cirka 65 hektar stor ö belägen i Södra Björkfjärden i Mälaren, Södertälje kommun, varav reservatet omfattar cirka 30 hektar. Slandön naturreservat är Södertäljes nyaste reservat som bildades 2019 av Länsstyrelsen. Läs mer >


Slessberget naturreservat

Naturupplevelsen är stor vid ett besök i detta vildmarksbetonade naturreservat med gammal barrskog och ett högt berg med en fornborg. Utsikten uppifrån berget är enastående. Läs mer >


Stora Alsjön naturreservat

Naturreservatet är ett stort sammanhängande skogsområde med fuktiga orörda skogar i dalgångarna med sällsynta svamparter. På de omgivande bergen växer tallar som trots att de inte är grova är flera hundra år gamla. Läs mer >


Stora Envättern naturreservat

Reservatet ligger mitt i ett relativt opåverkat skogsområde nära sjön Yngern. Skogen runt sjön är naturskogsartad och sjöns vattenkvalitet är god. I sjön hittar man de djur och växter som är typiska för näringsfattiga sjöar i denna del av landet. Läs mer >


Sörmlandsleden - Vandringsled

Sörmlandsleden har två parallella sträckningar genom Södertälje kommun. Den norra sträckningen mellan Grödinge och Gnesta samt den södra sträckningen som går längs kommunens östra gräns över Mörkö. Etapper som går igenom Södertälje kommun är länkade nedan. För att få tillgång till etappkartor behöver du bli medlem hos den ideella föreningen Sörmlandsleden. Läs mer >


Talbyskogen naturreservat

I detta tätortsnära naturreservat kan man, trots närheten till bebyggelse, uppleva en riktig skogskänsla vid promenader på de väl upptrampade stigarna. Tack vare att den gamla barrskogen är relativt opåverkad, kan man hitta svampar och mossor som annars är relativt ovanliga. Läs mer >


Tullgarn naturreservat

I Tullgarn hittar du ett kustnära herrgårdslandskap med stor variation. Hit åker fågelskådare för att titta på vadare och änder eller lyssna på småfåglarna i lunden. Botanisten får sitt lystmäte när de vandrar i lunden eller ute på de betade strandängarna. Vid Tullgarns slott finns en lummig park med nästan alla Sveriges arter av lövträd. Läs mer >


Tullgarn naturvårdsområde

Tullgarns naturvårdsområde angränsar till Tullgarns naturreservat. Detta stora kulturpåverkade område innehåller fina natur- och kulturvärden. På de gamla ekarna inte långt från Tullgarns slottsträdgård växer sällsynta lavar och svampar. Barrkogarna i reservatet utnyttjas flitigt av svamp- och bärplockare. Läs mer >


Täljehus - fornlämning

På ön Slottsholmen i Linasundet hittar du Täljehus borgruin. Här kan du upptäcka fornlämningen, njuta av fina vyer över kanalen och en lugn atmosfär trots närheten till Södertälje centrum. På sommarhalvåret promenerar du här i sällskap av får. Läs mer >


Täljeleden - vandringsled

Täljeleden är en vandringsled på ca 23 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöar, skogar, naturbildningar, fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna. Läs mer >


Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du klyver ved och tänder en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.