Utflyktsmål i naturen

Här kan du hitta och läsa om utflyktsmål i Södertäljes vackra natur. Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Hela 24 stycken av utflyktsmålen är skyddade som naturreservat. Därutöver hittar du vandringsleder och härliga friluftsområden. Välkomna!

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. Södertäljes natur är öppen för oss alla att njuta av, uppleva och värna!

Klyva ved och tända en brasa

Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du kan klyva ved och tända en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.

Tillgänglighet i naturen

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

I Södertälje kommuns naturreservat och natur-utflyktsmål arbetar vi med det här målet genom att skapa tillgänglighetsanpassade friluftslivsanordningar där det är möjligt och gör skillnad.

Exempel på friluftsanordningar som är tillgänglighetsanpassade hittar du här


Vackstaskogen naturreservat

Vackstaskogen ligger vid Vackstaviken vid Långsjön. Reservatet är rikt på lövträd. Här finns det ovanligt gott om gammal asp som har stor betydelse för ovanliga växter, svampar och insekter. Läs mer >


Vattgruvsmossen naturreservat

Vattgruvsmossen är en vidsträckt, orörd mosse som omges av barrskogar. Det hörs lång väg när orren spelar och tranorna tjuter på våren. Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor som har gett mossen dess namn. Läs mer >


Yttereneby naturreservat

I Yttereneby naturreservat finns betade hagmarker och strandängar samt bergiga och skogsbeklädda områden. Längst ute på udden vid Stavbofjärdens strand finns en omtyckt rastplats. Läs mer >


Öbacken-Bränninge naturreservat

Här kan du få uppleva en stormfälld skog med många gamla och döda träd. En stig leder upp till ett utsiktsberg med vy över Hallsfjärden och inloppet till Södertälje. I den betade hagmarken nedanför finns en artrik flora. Läs mer >


Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du klyver ved och tänder en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.