Måsnarenleden - vandringsled

Måsnarenleden är en vandringsled på ca 12 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöstränder, skogar, naturbildningar fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna.

Beskrivning

Måsnarenleden rundar sjön Måsnaren som ligger sydväst om Södertälje tätort. Stora delar av leden går längs med sjöns stränder och uddar. Här får du fina vyer över vattnet och öarna. I norr passerar leden Vasaskogen och Stövelberget med fina fornlämningar. På södra sidan om sjön går den genom Almnäs och det gamla militärområdet Ing1där du kan njuta av öppna landskap, gamla alléer och stora ekar. Leden passerar även Tveta friluftsgård och Eklundsnäs bad och camping på sjöns östra sida.

Tillgänglighet

Måsnareleden är märkt med blå markering. Vissa delar är kuperade stigar medan andra är lättgångna grusvägar. Parkeringsmöjligheter för bil finns på flera ställen, bland annat vid Tveta friluftsgård, Eklundsnäs camping, Vasaparkeringen. Bussen stannar i närheten till leden på många ställen, bland annat i Geneta, Hovsjö, Tveta och Almnäs. Mer om hur du kan nå leden, vad du kan uppleva längs den och hur terrängen ser ut kan du se på kartan och läsa i broschyren.

Observera!: Den tryckta versionen av broschyren är slut. Vi håller på att ta fram nytt och uppdaterat informationsmaterial för leden. Titta gärna i webbversionen här på hemsidan. Den versionen lämpar sig inte för utskrift.