Täljeleden - vandringsled

Täljeleden är en vandringsled på ca 23 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöar, skogar, naturbildningar, fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna.

Beskrivning

Täljeleden leder vandraren från Stövelberget vid Måsnaren i söder hela vägen upp till Enhörnalandet och via Bårsjöns naturreservat och Malmsjön tillbaka till tätorten vid Ronna. Utöver sjöarna upplever du bland annat stora sammanhängande skogsområden, mossar, hällmarker och fornlämningar. Ledsträckningen går genom både Nykvarn kommun och Södertälje kommun och ibland genom privatägd mark.

Tillgänglighet

Täljeleden är märkt med gula markeringar och består främst av kuperade skogsstigar. Parkeringsmöjligheter finns vid Malmsjön, Grindstugan (Enhörna) och vid Vasaparkeringen. Bussen stannar i närheten till leden bland annat i Geneta, Ronna och vid Malmsjön. Mer om hur du kan nå leden, vad du kan uppleva längs den och hur terrängen ser ut kan du se på kartan och läsa i broschyren.

Kartan (broschyren) finns att hämta på Södertäljebyrån eller i stadshusentrén. Titta gärna i den även här på hemsidan. Den version som finns här på hemsidan lämpar sig inte för utskrift.