Kommande utställningar

Tiden är som en vind - Karin Frostenson 1960 - 2018

17 mars - 26 maj 2018

Vernissage lördag 17 mars kl 13  

Vernissage ”Tiden är som en vind” – Karin Frostenson 1960-2018.
Södertälje konsthall kl 13.00-15.00 Jazzprogram: Anna Persson sång, Mats Burman gitarr, Dan Arvefjord kontrabas

Karin Frostenson tillhör generationen gränsöverskridande bildkonstnärer som kretsade kring Kungliga konsthögskolan under sextiotalet. Frostenson är ur ett internationellt perspektiv en av de första konstnärerna som arbetade med seriesidan som metod i sitt konstnärskap. Detta - vilket kan kallas ett av pop-konstens signum - kan man se att hon använde redan 1960 i tuschteckning utan titel från samma år.

Konstverket som de flesta förknippar med Frostenson är tveklöst den monumentala målningen They Never Come Back som hon gjorde tillsammans med Lars Hillersberg 1968. Målningen finns idag i Moderna museets samlingar tillsammans med hennes verk  AB Real Speglingar från 1975. Speglingar visades för första gången på utställningen Kvinnfolk, som än idag är den största utställningen med konstverk från 1960- och 1970-talen utförda endast av kvinnor. Utställningen visades både på Kulturhuset i Stockholm år 1975 och på Malmö konsthall. 

Frostenson, var även delaktig i den svenska underground tidningen Puss. Totalt gavs den ut i 24 nummer mellan 1968 - 1973. Under dessa år var närmare hundra personer involverade i tidningen, utan att räkna in fotfolket som distribuerade tidningarna. De första numren såldes genom Pressbyrån, men inom kort ansågs Puss ha ett allt för magstarkt och oseriöst innehåll för att butikerna skulle vilja ha den i sitt sortiment. Man gick då över till att annonsera i tidningen efter personer som skulle fungera som gatuförsäljare. Varje nummer gavs ut i mellan 5.000 – 10.000 exemplar. 

Det är svårt att sätta etikett på Frostensons konstnärskap, hon rör sig emellan olika världar. Hennes olika stilar blir en kommunikation, i ena delen pop-konsten med dess snabba och direkta budskap som uppmärksammar oss på det vardagliga. I den andra delen ett inåtvänt och inkännande måleri som inte berättar för oss vad som sker utan snarare pickar på hjärnan tills den börjar fundera.

Bild: Magdalena Abakonowicz, Abakans, Södertälje konsthall 1970

JUBILEUMSUTSTÄLLNING - Södertälje konsthall 50 år
9 juni - 25 augusti 2018
En utställning med tillbakablickar i Södertälje konsthalls 50-åriga historia.

CONTEMPORARY ART FROM JAPAN part III 
8 september - 21 oktober 2018
I samarbete med konstnärsföreningarna EAJAS och Södertälje Konstnärskrets