Pågående utställning

kudzi-2.gif

Vansinnets historia är en utställning av Kudzanai Chiurai (född 1981 i Zimbabwe). Den inkluderar verk i blandade material på papper, fotografier, film och installation. Utställningen reflekterar över Chiurais politiskt drivna forskning och kreativa projekt från de senaste tre åren. Titeln är tagen från Michel Foucaults inflytelserika text från 1964: Vansinnets historia under den klassiska epoken, och utställningen är i linje med Chiurais metod att återkomma till och förkasta den postkoloniala nationalstaten och ”kolonial framtid”. Uppfattningar som manar afrikaner till att tänka, tala och agera som sina kolonisatörer. I sitt arbete ifrågasätter han rollerna som spelas av religion, historia, nationella arkiv, handel, kapitalism och patriarkat, men även det visuella språk som hjälper till att skapa myter, historia och i förlängningen makt.

Kudzanai Chiurai i samtal med Joanna Sandell, chef Södertälje konsthall och Candice Allison, curator om utställningen Vansinnets historia som visas på Södertälje konsthall 16.2 -27.4.