Pågående utställning

 

the future was at her fingertips
- digital ambivalence, cyborging and technofeminism

9 juni - 25 augusti 
0s+1s Collective

0s+1s Collective utforskar tillsammans cyberfeminism och teknikhistoria ur feministiska perspektiv. På Södertälje konsthall visar de sitt gemensamma konstnärliga arbete tillsammans med sin research från de senaste 5 åren i en installation. Tillsammans utforskar kollektivet den tekniska historien ur feministiska perspektiv, anti-hierarkiska sätt att skapa konst i grupp samt cyberfeminismens förändrade villkor från 1980-talet till idag. Installationen är ett samarbete mellan konstnärerna Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren (Sverige) och Choterina Freer (Storbritannien). Konsthallens besökare ges möjlighet att ta del av gruppens referenslitteratur, egenproducerade artiklar, videos, ljudverk och hemsidor.

Bild: 0s+1s Collective www.0s+1s.net

 

”På spaning efter den tid som flytt” – Södertälje konsthall 50 år
9 juni - 25 augusti 2018

En utställning med tillbakablickar i Södertälje konsthalls 50-åriga historia och en framåtblickande del om hur konsten kan gestaltas i dag. Södertälje konsthall fyller 50 år. Det ska vi så klart fira! Vi uppmärksammar jubileet med hjälp av Södertälje kommuns konstsamling. Ur samlingen gör vi ett axplocka från de viktigaste utställningarna där konst köpts in. Måleri, teckning, skulptur, foto, textil.