Pågående utställning

CJ-och-tavla.gif

Subjektivt om släkten De Geers inblandning i slaveriet. Och 1960-talets inställning till det vi kallade ”borgerligt”.

”Döm om min förvåning när Antonio, en brasiliansk man, berättar för mig att han är ättling till en slav som Louis De Geer låtit frakta med slavskepp till Brasilien på 1600-talet. Detta med stöd av drottning Kristina. Antonio kände att hans eget och hans förfäders öde för alltid var förknippat med namnet De Geer.”

Denna verkliga händelse är utgångspunkten för Carl Johan De Geers (f 1938) personligt hållna praktik där han sällan drar sig för att ställa svåra frågor om våra gemensamma livsvillkor. Vad vet vi egentligen om Svensk kolonialism? På vilket sätt förändrar berättelsen vår syn på den svenska industrialismens fader och kan skuld gå i arv?

Utställningen är producerad av Norrköpings Konstmuseum

Carl Johan De Geer är känd för sitt adliga arv, men kanske framförallt för sitt breda skapande som innefattar rollen som konstnär, författare, filmskapare, musiker, designer, kulturjournalist, fotograf, skådespelare och scenograf.

I Portal visar vi:

När man ritar hästar
Håkan Wennström
18 maj - 8 september
 
Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill ställa ut.

Håkan Wennström tecknar hästar. Han tecknar och målar också kyrkogårdar, älgar, ambulanser, polisbilar och hundar som rastas. 

I samband med en allvarlig sjukdom blir Håkan Wennström inlagd på sjukhus och han har snart förvandlat sitt sjukhusrum till ateljé. Från sängen uppe på Karolinska sjukhusets sjätte våning betraktar Håkan det liv som pågår utanför hans fönster och fäster det på papper. Det blir blyertsteckningar och akvareller. Det blir också en bok. Boken ”Tombstone Blues” tecknar sjukdomsförloppet med samma lätta drag som penseln använder i akvarellerna. I Håkans texter flödar livet med alla sina trivialiteter, hågkomster och livets underbara skörhet. Den som har upplevt en svår livskris kan förundras över Håkans förmåga att faktiskt kunna dokumentera det han är med om – medan det pågår. Att dessutom göra det med saklighet, enkelhet och värme är naturligtvis ännu svårare. Detta lyckas Håkan Wennström med i både ord och bild. 

I Södertälje konsthalls lilla utställningsrum Portal visas blyertsteckningar och akvareller, samt den animerade filmen ”När vi dör”.

Text: Joanna Sandell, chef Södertälje konsthall

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill ställa ut.