PRESENS: 7.10 -2.1 2018

PRESENS: är ett konstprojekt där utvecklingen av Södertälje och det gemensamma stadsrummet är i fokus. Med tillfälliga gestaltningar i Södertäljes stadskärna har konstnärerna arbetat utifrån de mänskliga rättigheterna och allas rätt till ett levande stadsrum.

Stadens gemensamma rum är någonting som alla skall ha tillgång till. Genom konsten ges en möjlighet att uppmärksamma detta på många olika sätt. Varje verk är unikt och skapat utifrån en utvald plats i Södertälje. Några av konstverken har nyttjat material som redan finns i Södertälje kommun, andra är skapade för projektet.

PRESENS: ger Södertäljeborna nya upplevelser i stadsrummet. Konsten är något som alla kan förhålla sig till och reflektera över. Kanske ger det platser och företeelser i vår vardag en ny synlighet?

 

1. Anders Widoff, konstnär

”Trädgårdarna (kommande)” 2017

Installation

 

2. Karin Sjökvist Tyrefors, projektledare och skulptör

”Vem?” 2017

Granit

 

3. Anna T Wolgers, professor i textil konst, HDK

Meditation över en nöt och en nyckel, 2017

Skulptur

 

4. Hans Cogne, grafisk formgivare/fotograf

Landet längesen, 2017

Bearbetade trafikelement

 

 

5.Tami Salamon, scenograf/konstnär

”En packe minnen”, 2017

Bearbetat betongankare

 

Anders Winell är ljusdesigner och har ljussatt konstverken. Tack Fergin för stöd till ljussättningen.

 

PRESENS: Är ett samarbete mellan Södertälje kommun Kultur- och fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret