Södertälje stadsscen

Kära publik! Vid årskiftet kom nya hårdare publikrestriktioner som vi på Södertälje Stadsscen behöver förhålla oss till framöver. Här är vad som gäller tillsvidare.

DETTA GÄLLER FRÅN OCH MED 12 JANUARI 2022

Sedan 23 december gäller restriktioner för evenemang med över 500 personer vilket påverkar Södertälje stadsscen. 

Sedan 12 januari gäller också krav på avstånd om minst en meter mellan sällskap. Det medför att vi behöver flytta och i vissa fall avboka biljetter till alla föreställningar på Södertälje stadsscen till och med 31 januari. Detta berör främst revyföreställningarna. Vi kommer att kontakta alla biljettköpare per e-post eller sms inom kort.

Regeringens beslut om nya restriktioner fr. 12 januari

Restriktionerna styr också möjligheten till stående servering, vilket innebär att vi inte längre kan erbjuda pausservering. 

Frågor och svar

Vilka restriktioner gäller just nu?

Sedan 23 december gäller restriktioner för evenemang med över 500 personer vilket påverkar båda Stadsscenens scener Estrad och Trombon. Vi införde ett maxantal på 500 personer i salong för att bidra till begränsad smittspridning. Sedan 12 januari gäller också krav på avstånd om minst en (1) meter mellan sällskap.

Det medför att vi behövt boka om majoriteten av all biljetter till föreställningar på Estrad, detta berör främst Täljerevyn. Berörd publik kontaktas omedelbart, per e-post, sms och i några fall per telefon, och informeras huruvida de tvingas gå på en annan föreställningsdag eller få andra sittplatser.

Regeringens beslut om nya restriktioner fr. 12 januari

Jag har biljett till en föreställning hos er, vad gäller för mig?

Vi tillämpar turordningsprincipen och enkelt förklarat betyder det att: sist köpt flyttas först.

Det betyder att de som köpte sina biljetter till premiären av Täljerevyn (det är den enda föreställningen som än så länge drabbats hårdast) tidigt så kommer de att garanteras platser på premiären, resterande får tyvärr räkna med att de kommer att erbjudas biljetter till en annan föreställningsdag för att få njuta av revyn. De som får biljetter till premiären måste dock räkna med att de kommer att erbjudas få nya sittplatser, detta på grund av att vi måste säkerställa en meters avstånd mellan sällskapen.

Hur gör jag och när kan jag göra ett återköp?

Den fysiska biljettkassan i stadshuset öppnas tidigast på måndag den 17 januari (detta kan komma att uppdateras om vi kan få in frisk personal) och detta på grund av att flertalet medarbetare på Stadsscen är sjuka eller i karantän.

Du kommer att få återköpa biljetterna i efterhand. Det går också bra att mejla till: biljettkassan@sodertalje.se, för att få hjälp med återköp om du inte kan eller vill ta dig till Stadsscenen.

I de flesta fallen kan vi administrera återköpen per mejl.

Måste jag sitta på den plats som anges på biljetten?

Ja, det är viktigt att sitta på angivna platser.

Varför måste jag visa upp ett vaccinationsbevis?

Regeringen har beslutat att vaccinationsbevis gäller från och med 1 december för alla över 18 år för allmänna sammankomster. Det innebär att du behöver kunna uppvisa ett vaccinationsbevis med QR-kod och ditt giltiga ID när du besöker Södertälje stadsscen.

Hämta vaccinationsbevis via covidbevis.se

Hur jobbar ni med vaccinationsbevis??

Sedan den 1 december behöver alla besökare över 18 år visa upp ett giltigt vaccinationsbevis med QR-kod samt ID.

I enlighet med rekommendationerna uppmanar vi besökare att fortsatt stanna hemma vid symptom.

Vaccinationsbevis gäller för alla från 18 år och uppåt:

  • QR-koden på ditt vaccinationsbevis ska gå att skanna av. Ladda ner ditt vaccinationsbevis i mobilen eller ta med en utskrift. En bild eller en skärmdump av ditt vaccinationsbevis är ej giltigt

  • Ta med ID och kom i god tid innan föreställningen för att undvika köbildning

  • Vaccinationsbevisen skannas vid entrén och ingen persondata relaterad till detta sparas av Stadsscen.

Hämta vaccinationsbevis via covidbevis.se

Här kan du läsa mer om Regeringens beslut om vaccinationsbevis

Sparar Södertälje stadsscen data från vaccinationsbevisen?

Nej.

Hur säkert är det att gå på ett evenemang hos er?

Riskbedömningar genomförs kontinuerligt, vi utgår ifrån och följer rådande lagar, förordningar, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Efter de nya restriktionerna där det kommer att vara minst en meter mellan sällskapen är det tryggare än någonsin, i alla fall utifrån en smittorisk, att gå på teater nu än tidigare.