Dagkollo med Läslandet

Vecka 25 Teaterkollo
På kollot får du lära dig grunderna inom teater, manusskrivning och röstteknik. Vi gör övningar och teaterlekar. Du blir stärkt i att tala inför andra, samarbeta och skapande. Sista anmälningsdag 2 juni.

Vecka 26 Filmkollo
På Läslandets filmkollo får du tillsammans med en regissör lära dig att skapa egna filmer. Vi går igenom hela processen för att utveckla och klara av att förmedla ett budskap med hjälp av filmens språk. I kursen går vi igenom filmhistoria, manus & dramaturgi, bildmanus, visuell gestaltning, bildutsnitt & vinklar, regi, inspelning med team, redigering samt enskild handledning för sitt projekt.Sista anmälningsdag 2 juni.

Vecka 27 Engagemangskollo
I det här kollot ägnar vi oss åt att stärka engagemang för samhällsfrågor och samtidsfrågor hos unga. Vem är jag i den större helheten och hur kan jag påverka samhället och mitt eget liv? Med diskussionsövningar, lekar och annat ökar vi vår förståelse för de demokratiska processerna och hur Din röst kan ta plats i samhället. Sista anmälningsdag 2 juni

Vecka 28 Konstkollo i samarbete med Moderna Museet
I det här kollot får du utvecklas som konstnär i olika tekniker tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Temat är identitet och drömmar. Med konsten som medel ger vi uttryck för vilka vi är, vår identitet och vilka drömmar vi bär på. Sista anmälningsdag 2 juni

Vecka 29-32 Öppen dagverksamhet kl 10-13
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år. I Läslandets dagverksamhet är du välkommen att spela teater, pyssla, läsa och leka. Du utvecklar din fantasi, kreativitet träffar vänner. Du behöver inte anmäla dig.

När: 

  • Vecka 25 Teaterkollo mån-fre kl 10-15
  • Vecka 26 Filmkollo mån-fre kl 10-15
  • Vecka 27 Engagemangskollo mån–fre kl 10-15
  • Vecka 28 Konstkollo med Moderna Museet mån-fre kl 10-15
  • Vecka 29 Öppen dagverksamhet mån-fre kl 10-13
  • Vecka 30 Öppen dagverksamhet mån-fre kl 10-13
  • Vecka 31 Öppen dagverksamhet mån-fre kl 10-13
  • Vecka 32 Öppen dagverksamhet mån-fre kl 10-13

Var: Läslandet Gröndalsvägen 1E 

För vem: Dagkollon för barn 11-15 år
Läslandet dagverksamhet för barn 7-12 år

Anmälan: info@lfi.se

Uppge barnets namn, personnummer, förälders namn och telefonnummer när ni anmäler er.

Bra att veta: Ta med oömma kläder 

Kontaktperson: 073-878 45 58 (Berolin Deniz)