Odling i staden

Bin är sjukt viktiga i vårt samhälle! Var med på en vecka där du får lära dig hur biodling fungerar och vilka effekter bin har på samhället?

Fornbacka fritidsgård erbjuder ungdomarna möjligheten att lära sig allt om ekologiskt mat och närodlat. Men du får även lära dig om varför bin är viktiga i ekosystemen, vilka effekter bin har på samhället, varför vi ska odla bin och varför inte honungen är viktigast. Du får även lära dig hur ett bisamhälle fungerar och hur man tar hand om bin och mycket mer!

VAR: Fornhöjdens fritidsgård
NÄR: Vecka 28
FÖR VEM: 6-15 år
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 10 juni
ANMÄL DIG TILL: 
martin_kesenci@hotmail.com