Samtal på Estrad 2

Samtal på Estrad med Nisha Besara, Marlen Eskander och Amanda Sokolnicki.

Samtal på Estrad med Nisha Besara, Marlen Eskander och Amanda Sokolnicki.

1967 kom de första assyrierna och syrianerna till Södertälje som kvotflyktingar.
Åtta familjer kom till ett land och en kommun som på många vis är något helt annat idag.
Då var de nyanlända ett nytt inslag i Södertälje – nu är kommunen en självklar hemort för de som vuxit upp och har sitt ursprung här. Nya generationer har engagerat sig i samhällslivet och sätter sin prägel på utvecklingen. Kvällens gäster gör alla kraftfulla avtryck i det offentliga. Hur ser de på Södertälje, mötet mellan olika kulturer och utvecklingen här? Hur har deras vägar fram till dagens positioner sett ut? Vilka är deras drivkrafter och ambitioner?

Nisha Besara – Public-affairs-konsult på Rud Pedersen. Tidigare bl.a. VD för teatern Unga Klara och politiskt sakkunnig på justitiedepartementet.

Marlen Eskander – verksamhetschef på Läsfrämjarinstitutet och ordförande i teatergruppen Livet Bitch.

Amanda Sokolnicki chef för Dagens nyheters ledarredaktion.

Samtalsledare: Anders Lerner.

Ca 1 tim 30 min. Ej paus.

Estrad

onsdag 18 mars, kl 19.00.

Biljetter: 100 kr

www.ticketmaster.se eller 077-170 70 70.

Stadsscens Biljettcentrum 08-523 030 80.

SödertäljeByrån 08-523 060 30.

Utöver vanliga öppettider har Stadsscens biljettkassa öppet från 45 minuter innan föreställning.