Aktuellt

Ny miljö på Torekällberget

2019-02-01

Vi bygger nya miljöer om Södertäljes industri och järnväg. Den 27 och 28 februari flyttas loket till Torekällberget i två etapper.

Den närmsta tiden kommer vi att lägga ut räls framför tåget och placera alla tågvagnar på ett spår. Därefter kommer det långa arbetet med att renovera vagnarna. Renoveringsarbetet utförs av Torekällbergets rehabarena under ledning av arbetshandlerade Peter Karlsson.

Om vagnarna

De järnvägsvagnar som är flyttade till Torekällbergets stadskvarter är samtida med Atlas sista tillverkningstid i Södertälje. Mellan år 1874 och 1887 tillverkade Atlas mer än 500 järnvägsvagnar åt SJ varje år i Södertälje. De är en andra och en tredjeklassvagn och är byggda på 1880-talet av Kockums i Malmö. 

Om loket

Loket är från början av 1900-talet. Det är ett så kallat "våtånglok", vilket betyder att det inte har någon överhettning på ångan. Loket passar därför bäst på små banor och bör inte göra längre resor. Loket har gått på Saltsjöbanan. Vikten är ca 48 ton. Största tillåtna hastighet är 45 km i timmen. Tillsammans med vagnarna bildar loket ett ganska typiskt lokaltåg som kan ha gått mellan Södertälje och Stockholm under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Museet är tacksamma för att vi kunnat förvärva dessa vagnar och lok av Nynäshamns järnvägsmuseum och Stockholms ånglokssällskap.

Järnvägen i Södertälje 

1860 öppnades järnvägen till Södertälje. Vid Södertälje övre station (Saltskogs station) gick det ett stickspår ner till Södertelge Nedre (Södertälje central). Då alla tåg inte gick ner till Södertälje Nedre kunde resenärerna ta en hästomnibuss till torget. Det var Ekenbergs vagnfabrik som byggde bussen. Bussen står idag utställd på Tenngjutartorget på Torekällberget.

Bilden visar Södertälje övre på 1870-talet. Foto tillhör: Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Planerad industrimiljö

I anslutning till järnvägen planeras en industrimiljö och lekplats, inspirerad av Ekenbergs verkstad och Atlas vagnfabrik. I nuläget är det osäkert exakt när industrimiljön med lekplats kommer att stå klar.

 

Historik 

Den enda fabriken i Södertälje under mitten av 1800-talet var Ekenbergs verkstad. Ekenberg öppnade 1839 en industriell tillverkning av vagnar. 1840 byggde han en järnsvarvarverkstad av korsvirke och tegelfyllda väggar vid Turingegatan. 

Ekenbergs vagnfabrik var välkänd för sina vagnars kvalité. Kring 1866 byggde Ekenberg en ny vagnfabrik för tillverkning av järnvägsvagnar. Fabriken stod framför den stora fabriksbyggnaden där nu Tom Tits ligger i.

1872 såldes verksamheten till Atlas som fortsatte driva rörelsen. Mellan år 1874 och 1887 tillverkade man varje år mer än 500 järnvägsvagnar åt SJ. De färdiga vagnarna drogs på Storgatan ner till centralen och placerades på spåret där. Till de produkter som också gick bra hörde brandsprutor. 1887 flyttade Atlas tillverkningen till Stockholm.

Foto: interiör från Avoncroft museum of historic buildings i England som visar en liknande industrimiljö från 1800-talet.