Aktuellt

Ny miljö på Torekällberget

2017-12-15

Vi bygger nya miljöer om Södertäljes industri och järnväg. Just nu pågår markarbeten nära Lideby skola inför flytten av järnvägsvagnar och lok till Torekällberget.


Järnvägsmiljö

I vår kommer järnvägsvagnar och lok till Torekällberget. De järnvägsvagnar som kommer att stå på Torekällberget är samtida med Atlas sista tillverkningstid i Södertälje. Mellan år 1874 och 1887 tillverkade Atlas mer än 500 järnvägsvagnar åt SJ varje år i Södertälje. Bilden visar det lok som kommer att flyttas till Torekällberget och som nu står i Västberga.

 

Historik 

1860 öppnades järnvägen till Södertälje. Vid Södertälje övre station (Saltskogs station) gick det ett stickspår ner till Södertelge Nedre (Södertälje central). Då alla tåg inte gick ner till Södertälje Nedre kunde resenärerna ta en hästomnibuss till torget. Det var Ekenbergs vagnfabrik som byggde bussen. Bussen står idag utställd på Tenngjutartorget på Torekällberget.

Bilden visar Södertälje övre på 1870-talet. Foto tillhör: Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Planerad industrimiljö

I anslutning till järnvägen planeras en industrimiljö och lekplats, inspirerade av Ekenbergs verkstad och Atlas vagnfabrik. I nuläget är det osäkert exakt när industrimiljön med lekplats kommer att stå klar.

 

Historik 

Den enda fabriken i Södertälje under mitten av 1800-talet var Ekenbergs verkstad. Ekenberg öppnade 1839 en industriell tillverkning av vagnar. 1840 byggde han en järnsvarvarverkstad av korsvirke och tegelfyllda väggar vid Turingegatan. 

Ekenbergs vagnfabrik var välkänd för sina vagnars kvalité. Kring 1866 byggde Ekenberg en ny vagnfabrik för tillverkning av järnvägsvagnar. Fabriken stod framför den stora fabriksbyggnaden där nu Tom Tits ligger i.

1872 såldes verksamheten till Atlas som fortsatte driva rörelsen. Mellan år 1874 och 1887 tillverkade man varje år mer än 500 järnvägsvagnar åt SJ. De färdiga vagnarna drogs på Storgatan ner till centralen och placerades på spåret där. Till de produkter som också gick bra hörde brandsprutor. 1887 flyttade Atlas tillverkningen till Stockholm.

Foto: interiör från Black Country Living museum i England som visar en liknande industrimiljö från 1800-talet.