Aktuellt

Vi bygger ny entré med tema järnväg

2018-03-29

Torekällberget bygger ny entré vid stora parkeringen med tema järnväg.

Vi bygger vår nya entré som en järnvägsstation på landet med godsmagasin och ett järnvägsspår där man håller på att lasta mjölk och varor. I en första etapp bygger vi spåret och lyfter hit tåget. Stationen och godsmagasin kommer att byggas i ett senare skede.

Teckningen visar en idé om hur det kan komma att se ut när allt är klart.

Tecknare: Per Lindros.

 

Om järnvägen i och kring Södertälje

Järnvägen kom till Södertälje 1860. 1861 öppnades Järna och Mölnbo stationer. När järnvägen kom till landsbygden förändrades innevånarnas levnadsvillkor. Det var nu möjligt att åka med sina varor till Stockholm. Förhoppningsvis fick man bättre betalt än då man sålde dem på torget i Södertälje. 

Foto: Mölnbo station 1899. Fotograf okänd. Tillhör: Sveriges järnvägsmuseum.

Järnvägen möjliggjorde också storskalig mjölkproduktion på Fagernäs och Hjortsberga gårdar. Fagernäs hade en egen bibana ner till Mölnbo station. På bibanan kördes mjölkkannorna på tåg. Från Mölnbo station gick transporterna till Norra stations mjölkkaj i Stockholm.