Museets samlingar

Museet har runt 17 000 inmärkta föremål och en ännu större samling foton, ca 90 000 bilder. De allra flesta är insamlade i Södertälje kommun med omnejd.

Föremålens ålder sträcker sig från stenåldern fram till idag. Fotona är från senare hälften av 1800- talet fram till idag. De berättar om Södertäljes historia och om dem som har levt och lever här.

Samlingarna utgör grunden till friluftsmuseets utställningar. Bara en del av föremålen och fotona är utställda i utställningarna och miljöerna. Resten finns i arkiven och i magasinen. Varje föremål får ett unikt nummer och en speciell plats i magasinen så att det går att hitta dem.

 

Donera föremål

Har du föremål eller foton som du vill donera till museet, kontakta antikvarie Annika Suomio-Ulander på telefon 08-523 021 14, eller email: annika.suomio-ulander@sodertalje.se.