Projekt Betalperiod

Torekällberget kommer under sommaren 2020 att införa en betalperiod. Under betalperioden introduceras en ny sommarverksamhet, "Sommar på Torekällberget". Perioden är 13 juni – 16 augusti. Museet kommer att vara öppet varje dag kl 10-16 med aktiviteter för hela familjen.

Sommar på Torekällberget utförs i samma anda som 1800-talsveckan, även om det dagliga utbudet inte är lika omfattande.

Se mer vad som händer under "Sommar på Torekällberget"Varför tar vi betalt?

Kultur- och fritidskontoret har av kommunfullmäktige fått en ramminskning av budgeten med 1% samtidigt som löner och kostnadsökningar inte får någon kompensation. För Kultur- och fritidskontorets del innebär det en besparing på 6 miljoner kronor och för Torekällbergets museum ca 600 000 kronor år 2020.

För att kunna bibehålla dagens utbud på museet har Kultur- och fritidskontoret föreslagit för Kultur- och fritidsnämnden att göra ett försök med entréavgifter sommaren 2020. Detta för att undersöka om det går att minska underskottet i budget för 2020 och kunna hantera ytterligare besparingar 2021/2022. Kultur- och Fritidsnämnden har bifallit förslaget.

 

Hur stora blir entréavgifterna?

Barn 0-18 år: Fri entré i vuxet sällskap.
Vuxen: 100 kr.
Pensionärer och studerande: 90 kr.
Säsongskort: 170 kr

Genom ett samarbete med Socialkontoret kan familjer som har försörjningsstöd få ett erbjudande om att utan kostnad få ett säsongskort på museet. 


Vad är vår förhoppning?

Genom att erbjuda "Sommar på Torekällberget" kan vi attrahera tillräckligt många betalande besökare under sommaren 2020 så att vi täcker enhetens underskott. Mer än 60% av museets besökare under perioden kommer från andra kommuner. 

Som Södertäljebo kommer man i och med det kunna besöka museet utan kostnad under resten av året. Under övriga året kan besökare ta del av museets vanliga utbud så som det ser ut idag med museimiljöer, utställningar, djur, trädgårdar och odling. 


Kan 1800-talsveckan återuppstå?

Museet kommer också att undersöka om det till sommaren 2021 går att återskapa 1800-talsveckan. Evenemanget lades ner i och med att de statliga sommarlovspengarna togs bort.

Utmaningen är att på tre dagar skapa en intäkt på ca 1,2 miljoner kronor, som är 1800-talsveckans hela produktionskostnad. Med en entréavgift på ca 250:- och ungefär lika många besökare som förut kan det vara möjligt. Innehållet i veckan med alla föreställningar och övrigt utbud motsvarar ungefär en biljettpris på 250:-

 

Sommarverksamheten och Coronaepedemin

Just nu vet ingen säkert hur Coronaepidemien kommer påverka den inhemska turistsäsongen. Det finns en risk att hela eller delar av Sommar på Torekällberget inte kommer att kunna genomföras. Alla förändringar i programmet meddelas på hemsidan, så håll utkik efter senaste nytt.

I bästa fall öppnar Sverige upp och fler väljer att turista på hemmaplan. För ett utomhusmuseum kan detta vara en möjlighet. En plats dit besökare kan komma utan att riskera för mycket trängsel på liten yta.