Röster från 1800-talets Södertälje

Under 2019 kommer vi spela in texter som på olika vis berättar om småstaden Södertälje under 1800-talet med fokus på mitten av århundradet. Annonser i tidningar, artiklar, bouppteckningar, memoarer, recept, brev och annat. Källor till historien som låter var och en fundera över vad källan berättar.

Men vi tjuvstartar redan i år med Alma Pagels, född 1867.

Alma Pagels emigrerade tillsammans med sin far Albert till Amerika. I det nya landet skrev hon enligt uppgift en uppsats om julen hos fastrarna i Södertälje. Huset hon tillbringade julen i är sen många år uppflyttat till Torekällberget och vi kallar det Pagelska gården. Almas beskrivning har vi använt när vi iordningsställer julfirandet i Pagelska gården. Alma levde tills hon var 101 år och grundade en skola i Conneticut, som än idag bär hennes namn.

Uppläsare: Hedda Malmberg, 2018
Film: Hedda, i roll som Alma , lackar valnötter att hänga i granen inne i Pagelska gården på Torekällberget.